Mød en medarbejder

Bliv klogere på et udpluk af de fagligheder, som er ansat i Københavns Ejendomme og Indkøb.

Vores medarbejdere

Bygningskonstruktør

Der varetages mange forskellige opgaver i felten hos Københavns Ejendomme og Indkøb. Vores bygningskonstruktører er bl.a. med, når det gælder vedligeholdelsesopgaver, renoveringsopgaver og kvalitetssikring af det arbejde som leverandøren udfører.

Mød Carsten, som er bygningskonstruktør

Category manager

Når organisationen laver indkøb til vores ejendomme, er det vores Category Manager, der har ansvaret for udbud og kontraktstyring. De har til opgave at lægge strategier for indkøb og kontraktudbud. 

Mød Kasper, som er Category Manager

Chef for Planlægning og Byggeri til drift

Hos Planlægning og Byggeri til drift, er der en stor opgaveportfølje, som indebærer ejendomsvedligehold, miljøsundhed- og sikkerhedsscreeningsprogrammer, energiindsatser og byggeri til drift.

Mød Lina Maria, som er chef for Planlægning og Byggeri til drift

Digitaliseringskonsulent

En digitaliseringskonsulent hos os sidder bl.a. med rådgivning på digitaliseringsområdet, samt bistår med data- og proces kortlægning. De er i en position, hvor de agerer som bindeled mellem Koncern IT og forretninger.

Mød Pernille, som er digitaliseringskonsulent

Ejendomsadministrator

Det er vores vision, at det administrative omkring vores ejendomme er i top. Denne opgave varetages af en ejendomsadministrator, som samtidig sørger for at administrere de tilhørende kontrakter korrekt.

Mød Henriette, som er ejendomsadministrator

Formand

Der er en bred vifte af arbejdsopgaver på Rådhuset, og som formand er det primære ansvar, at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler til enhver tid følges på de respektive enheder, samt at udfærdige kontrakter og serviceaftaler til kunder.

Mød Rasmus, som er formand

Projektleder

Som projektleder for Vedligehold, Energi og Teknik, er vores primære opgave at udføre vedligeholdelsesprojekter, på alle typer af Københavns Kommunes ejendomme. Nogle projekter er lige til mens andre er mere kompliceret. Derfor sætter det ekstra høje krav til os ift. kommunikation og koordinering med brugerne såvel som internt mellem medarbejdere.

Mød Pernille, som er projektleder

Rengøringsleder

Vores rengøringsledere har fokus på at levere en standardiseret og kvalitetskontrolleret rengøring, og på de udførende medarbejderes faglighed og trivsel.

Mød Nermin, som er rengøringsleder

Svømmebadstekniker

Vores svømmebadsteknikere sikrer den daglige drift af kommunens svømmebade og fører tilsyn i samarbejde med myndighederne på svømmebadsområdet. 

Mød Jørn, som er svømmebadstekniker

Udbudsjurist

Vi indgår mange indkøbskontrakter, som er nødvendige for alle de ting, der skal købes, i egen organisation og på tværs af kommunen. Vores udbudsjurister varetager de konkurrenceudsættelsesprocesser, der skal foregå, inden der indgås en kontrakt af en offentlig myndighed. 

Mød Sophie, som er udbudsjurist